Как да започнем?

Как да започнем?

Схема на работа с нас:

 

 1. Избираме програмата за второ гражданство, която ви подхожда, според вашите желания и изисквания на страните;
 2. Обсъждаме с вас всички финансови изисквания и необходимите документи;
 3. Подписваме договор за всички услуги;
 4. Извършва се необходимото първоначално плащане;
 5. Изготвяме пълно досие, включително нотариална заверка, поставяне на апостил, превод на всички документи и заверяване на този превод.
 6. Пълното досие се изпраща от нас на държавната агенция, отговорна за прегледа на документите;
 7. Ние отговаряме на всички въпроси от държавни агенции, свързани с вашето досие;
 8. Получаваме официално решение за одобрение на издаването на гражданство за вас;
 9. Направете всички необходими окончателни плащания;
 10. Получавайте паспорти навсякъде по света или лично от нас в офиса;
 11. Възползвайте се от новата свобода и възможности, ние винаги сме във връзка с нашите клиенти за всички ваши въпроси.