Политика за възстановяване на суми

Политика за възстановяване на суми

ОТМЕНЯНЕ И ВРЪЩАНЕ

Ако след операцията по плащане се наложи да я отмените, моля, свържете се с нас: телефони: +44 20 3807 9690 Мейл: info@vnz.bz... Моля, обърнете внимание, че възстановяването се извършва само по картата, с която е извършено плащането.